Cristin-prosjekt-ID: 359626
Sist endret: 3. november 2014 10:19

Cristin-prosjekt-ID: 359626
Sist endret: 3. november 2014 10:19
Prosjekt

Back to the feature. Online journalism as innovation, transformation and practice

prosjektleder

Steen Steensen
ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medievitenskap og journalistikk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. januar 2005 Slutt: 22. juni 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Back to the feature. Online journalism as innovation, transformation and practice

Vitenskapelig sammendrag

Featurejournalistikk forbindes gjerne med glansede magasiner og avisenes helgbilag der blant annet reportasjer og portrettintervjuer er sentrale sjangre. I sin avhandling undersøker Steen Steensen hva som skjer med featurejournalistikken når den møter nettavisens krav til hurtighet, multimedia og interaktivitet med leserne. Hvordan endres featurejournalistikken i møte med nettavisen? Hva innebærer det å være en featurejournalist på nett?

Gjennom analyse av dagbladet.nos satsning på featurejournalistikk i seksjonen Magasinet på nett, viser Steensens avhandling hvordan en slik satsning kan gi nettjournalister en følelse av økt status. Samtidig viser analysene at featurejournalistikk på nett er en journalistisk praksis der ulike idealer og normer kolliderer. Featurejournalistikken slik vi kjenner den fra papirmediene, går gjerne tett på mennesker og miljøer, mens featurejournalistikken slik den praktiseres i dagbladet.no fjerner seg fra reportasjetradisjonen og går mer i retning av debatt og involvering av leserne.

Avhandlingen analyserer også ulike multimediale former for featurejournalistikk på nett og ser på hvilke faktorer som påvirker hvorvidt innovative initiativ i nettredaksjoner lykkes. Et sentralt funn i avhandlingen er at nettredaksjoner har en tendens til å ha nokså vagt definerte strukturer, noe som betyr at det er stort spillerom for enkeltindivider til å påvirke hvordan innovasjon og sjangerutvikling foregår.

Metode

Case studie, diskursanalyse, kvalitative intervjuer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Steen Steensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

The Featurization of Journalism.

Steensen, Steen. 2011, Nordicom Review. OSLOMETVitenskapelig artikkel

ONLINE JOURNALISM AND THE PROMISES OF NEW TECHNOLOGY A critical review and look ahead.

Steensen, Steen. 2011, Journalism Studies. OSLOMETVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Making Online Features: How the Discursive Practice of an Online Newsroom Affects Genre Development.

Steensen, Steen. 2011, Peter Lang Publishing Group. OSLOMETVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Back to the Feature Online Journalism as Innovation, Transformation and Practice.

Steensen, Steen. 2010, Universitetet i Oslo. OSLOMETDoktorgradsavhandling

Online Feature Journalism: A Clash of Discourses.

Steensen, Steen. 2009, Journalism Practice. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »