Cristin-prosjekt-ID: 359652
Sist endret: 16. desember 2014 12:19
Cristin-prosjekt-ID: 359652
Sist endret: 16. desember 2014 12:19
Prosjekt

Design og konstruksjon av kompakte analysesystemer basert på spenningsdrevet separasjon

prosjektleder

Per Ola Rønning
ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Elektromagnetisme, akustikk, optikk • Analytisk kjemi

Emneord

Kjemisk analyse • Polymerer • Legemiddelanalyse • Kapillær elektroforese • Optikk

Kontaktinformasjon

Telefon
67238725
Sted
Per Ola Rønning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Design og konstruksjon av kompakte analysesystemer basert på spenningsdrevet separasjon

Sammendrag

I samarbeid med Studieprogram for medisinsk teknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus jobbes det med å fremstille små og kompakte analyseinstrument basert på elektroforetisk separasjon og optiske deteksjon. En CE-blokk i plastmateriale er maskinert ut og skal testes ut med tanke på videre utvikling av målesystem for påvisning av biologiske markører og legemiddel i prøver fra pasienter. Systemet må utvikles videre med tanke på å få en funksjonerende prototype.

Vitenskapelig sammendrag

I prosjektet jobbes det med å fremstilles polymere materialer som skal testes ut som stasjonærfasematerialer i separasjonskolonner for kapillærelektroforese og HPLC. Materialet som primært brukes er polymetylmetakrylat som kan nyttes til å fremstille små uniforme kuler (mikrometerskala). Kulene blir overflatemodifisert ved påsetting av funksjonelle grupper, noe som kan gi skreddersydde separasjonsegenskaper. Det blir også jobbet med problemstillinger knyttet til fremstilling av polymere materialer med ”molekylære avtrykk” av de analyttmolekylene som skal separeres. Slike molekylære avtrykk kan gi meget selektive separasjonsegenskaper i en kromatografisk eller elektroforetisk kolonne.I samarbeid med Studieprogram for Medisinsk teknologi ved HiOA jobbes det med å fremstille små og kompakte analyseinstrument basert på elektroforetisk separasjon og optiske deteksjon. En CE-blokk i plast er maskinert ut og skal testet ut med tanke på videre utvikling av målesystem for påvisning av biologiske markører og legemiddel i prøver fra pasienter. Systemet må utvikles videre med tanke på å få en funksjonerende prototype.

Metode

Teknikker for polymersyntese. Teknikker for instrumentell analyse i analytisk kjemi

Utstyr

KapilliærelektroforeseElektronisk utstyr

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Ola Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Peyman Mirtaheri

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Gaut Gadeholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3