Cristin-prosjekt-ID: 360447
Sist endret: 31. oktober 2014 12:49
Cristin-prosjekt-ID: 360447
Sist endret: 31. oktober 2014 12:49
Prosjekt

Riktigere legemiddelbruk. Ambulerende tverrfaglig team som foretar legemiddelgjennomganger for eldre legemiddelbrukere i Midtre Namdal Samkommune

prosjektleder

Siri Andreassen Devik
ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Namsos kommune
 • Nord universitet

Finansiering

 • Andre

 • Egen institusjon

Klassifisering

Emneord

Legemiddelgjennomgang • Legemiddelrelatert problem • Amulerende team

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2010 Slutt: 31. mars 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Riktigere legemiddelbruk. Ambulerende tverrfaglig team som foretar legemiddelgjennomganger for eldre legemiddelbrukere i Midtre Namdal Samkommune

Sammendrag

Formålet med prosjektet er å prøve ut en modell hvor et ambulerende team bestående av lege, farmasøyt og sykepleier foretar gjennomganger av legemiddelbruken hos eldre over 75 år som mottar hjelp til å administrere sine medisiner i Midtre Namdal samkommune. Hensikten med en slik legemiddelgjennomgang er å optimalisere legemiddelbehandlingen hos den enkelte pasient.Bakgrunn:Pasientenes legemiddelbehandling blir stadig mer komplisert og undersøkelser viser at faren for feilaktig legemiddelbruk er stor. Det er særlig de eldre pasientene som er sårbare for legemiddelrelaterte problem med deres endrede farmakodynamikk og farmakokinetikk og økte behov for veiledning og informasjon. Dette er bakgrunnen for at kvalitetssikring av legemiddelbruk er satt på dagsorden for denne gruppen legemiddelbrukere.Tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonsgruppene oppleves svært nyttig og lærerikt for deltakerne i teamet. En klar ansvarsfordeling er nødvendig for å utnytte kompetansen til hvert medlem i teamet. Relevante legemiddelrelaterte problem har blitt identifisert og tilbakemeldinger fra sykepleiere og leger som har blitt involvert i prosjektet, tyder på at prosjektet bidrar til å sette økt fokus på problematiske forskrivninger hos eldre legemiddelbrukere

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å prøve ut en modell hvor et ambulerende team bestående av lege, farmasøyt og sykepleier foretar gjennomganger av legemiddelbruken hos eldre over 75 år som mottar hjelp til å administrere sine medisiner i Midtre Namdal samkommune. Hensikten med en slik legemiddelgjennomgang er å optimalisere legemiddelbehandlingen hos den enkelte pasient.
Bakgrunn:
Pasientenes legemiddelbehandling blir stadig mer komplisert og undersøkelser viser at faren for feilaktig legemiddelbruk er stor. Det er særlig de eldre pasientene som er sårbare for legemiddelrelaterte problem med deres endrede farmakodynamikk og farmakokinetikk og økte behov for veiledning og informasjon. Dette er bakgrunnen for at kvalitetssikring av legemiddelbruk er satt på dagsorden for denne gruppen legemiddelbrukere.
Tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonsgruppene oppleves svært nyttig og lærerikt for deltakerne i teamet. En klar ansvarsfordeling er nødvendig for å utnytte kompetansen til hvert medlem i teamet. Relevante legemiddelrelaterte problem har blitt identifisert og tilbakemeldinger fra sykepleiere og leger som har blitt involvert i prosjektet, tyder på at prosjektet bidrar til å sette økt fokus på problematiske forskrivninger hos eldre legemiddelbrukere

Metode

Det har blitt etablert et tverrfaglig team bestående av lege, farmasøyt og sykepleier. Teamet har utformet metode og verktøy for legemiddelgjennomganger. Teamet drar så ut til de aktuelle enhetene for å innhente nødvendige opplysninger for å kunne utføre legemiddelgjennomgangene, herunder; legemiddeloversikt, diagnoser og symptomer, laboratorieverdier og informasjon fra sykepleier om pasientens generelle helsetilstand og compliance. Teamet utarbeider så sammen en anbefaling som overleveres til behandlende lege som må vurdere om disse anbefalingene vil være relevant og nyttige for pasienten. Under legemiddelgjennomgangene benytter teamet "The Norwegian General Practice (NorGeP) criteria" for å lettere kunne identifisere LRP som er spesielt problematiske for den eldre pasientgruppen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Andreassen Devik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nord universitet

Anne Elisabeth Skjørholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Wenche Wannebo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Stian Stølen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet
1 - 4 av 4