Cristin-prosjekt-ID: 360570
Sist endret: 19. februar 2015, 17:13

Cristin-prosjekt-ID: 360570
Sist endret: 19. februar 2015, 17:13
Prosjekt

Teater som danning. Kunstfagdidaktiske analyser

prosjektleder

Bjørn Rasmussen
ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Film- og teatervitenskap • Humaniora

Emneord

Filosofisk estetikk • Dramapedagogikk • Kunstfagdidaktikk • Danning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2010 Slutt: 30. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Teater som danning. Kunstfagdidaktiske analyser

Sammendrag

Prosjektet er del av Høgskolen i Bergen og Senter for Kunstfag, Kultur og Kommunikasjon (SEKKK) sitt forskningsprogram om ’Kunstfagdidaktikk’. Prosjektet skal bidra langsiktig til å styrke avdelingens forskningsproduksjon og forskningskvalitet, med vekt på kunstfagdidaktisk forskning. Prosjektet undersøker det danningspotensial som kan bo i teater som multimedial kunstform og skal framstille viten om teater som estetisk, sosial og språklig formkonstruksjon med vekt på danningspotensial og –resultat. Prosjektet bidrar til en produksjonsestetikk gjennom konkrete didaktiske analyser (delstudier av avdelingens undervisningspraksis) av prosess og produkt. Prosjektet vil særlig undersøke det skapende samspill av samarbeidende kunstmedier og sentrale bidrag til den produserte form/sceniske ’tekst’ og identifiserbare danningsaspekt hos aktør og betrakter. Prosjektet vil arbeide ut fra en forståelse av "estetisk danning" og bygger i stor grad på kunst som erfaring (John Dewey).

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektmål: Å fremstille viten om teater som estetisk, sosial og språklig konstruksjon med vekt på forholdet mellom form og danning. Prosjektet bidrar til en konstruktivistisk produksjonsestetikk (Dewey) gjennom konkrete didaktiske analyser (delstudier) av prosess og produkt. Prosjektet interesserer seg for  danningsaspekt hos aktør og betrakter, for eksempel hos: Lederaktøren, deltakeraktøren, i materiale, tekster, musikk, mediespesifikke former og konvensjoner/fagtradisjoner.

Status

En samlet fagfellevurdert forskingspublikasjon - Teater som danning - er utgitt på Fagbokforlaget august 2013. Heggstad har ledet redaksjonsarbeidet, med Eriksson og Rasmussen som medredaktører. Boken er på 194 s. med 11 kapitler (ISBN 978-82-450-1462-4).

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er del av Høgskolen i Bergen og Senter for Kunstfag, Kultur og Kommunikasjon (SEKKK) sitt forskningsprogram om ’Kunstfagdidaktikk’. Prosjektet skal bidra langsiktig til å styrke avdelingens forskningsproduksjon og forskningskvalitet, med vekt på kunstfagdidaktisk forskning. Prosjektet undersøker det danningspotensial som kan bo i teater som multimedial kunstform og skal framstille viten om teater som estetisk, sosial og språklig formkonstruksjon med vekt på danningspotensial og –resultat. Prosjektet bidrar til en produksjonsestetikk gjennom konkrete didaktiske analyser (delstudier av avdelingens undervisningspraksis) av prosess og produkt. Prosjektet undersøker særlig det skapende samspillet av samarbeidende kunstmedier og sentrale bidrag til den produserte form/sceniske ’tekst’ og identifiserbare danningsaspekt hos aktør og betrakter. Prosjektet har arbeidet ut fra en forståelse av 'estetisk danning' og bygger i stor grad på kunst som erfaring (John Dewey).

Metode

Litterære studier av danningsteori, teatertradisjoner og estetikk, samt empiriske analyser av kunstfagdidaktiske praksiser i drama/teater. Analysene er basert på kvalitative metoder (kasustudium, etnografi, o.a.) og på kunstbaserte forskningsdesign (den reflekterende praktiker, praksis-ledet forskning).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Bjørn Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Stig Audun Eriksson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Mjaaland Heggstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kari Thorkildsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Siv Ødemotland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

MERZ - en analyse av en flerstemmig monologforestilling basert på arbeidet til Kurt Schwitters.

Heggstad, Kari Mjaaland; Stalheim, Jostein. 2014, Delområde 3: Estetisk danning. HVLVitenskapelig foredrag

Exploring the notion of Bildung in theatre work: conversations with actors rehearsing Brecht’s Fatzer.

Eriksson, Stig A.. 2014, NJ (Drama Australia journal). HVLVitenskapelig artikkel

Performativ danning - kollektive transformasjonsprosesser.

Tynæs, Arne Kristoffer. 2013, Fagbokforlaget. NTNU, HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 83 | Neste | Siste »