Cristin-prosjekt-ID: 360687
Sist endret: 9. januar 2013 15:12

Cristin-prosjekt-ID: 360687
Sist endret: 9. januar 2013 15:12
Prosjekt

ESF Exploratory Workshop on Geomicrobiology in Glacial Systems

prosjektleder

Jacob Clement Yde
ved Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kvartærgeologi, glasiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 7. august 2012 Slutt: 10. august 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ESF Exploratory Workshop on Geomicrobiology in Glacial Systems

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jacob Clement Yde

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Kai W. Finster

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet
1 - 2 av 2