Cristin-prosjekt-ID: 361246
Sist endret: 28. januar 2015, 13:04

Cristin-prosjekt-ID: 361246
Sist endret: 28. januar 2015, 13:04
Prosjekt

"Fra kunst til språk - språkstimulerende tiltak med utgangspunkt i kunstopplevelser - og erfaringer rettet mot flerspråklige førskolebarn"

prosjektleder

Tiri Beate Bergesen Schei
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
55585816
Sted
Tiri Bergesen Schei

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. januar 2012 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

"Fra kunst til språk - språkstimulerende tiltak med utgangspunkt i kunstopplevelser - og erfaringer rettet mot flerspråklige førskolebarn"

Sammendrag

Prosjektet er et samarbeid med fagavdelingen for barnehage i Bergen kommune, to kunstnere, fem barnehager, forskere fra Høgskolen i Bergen og en masterstudent i musikkpedagogikk.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et samarbeid med fagavdelingen for barnehage i Bergen kommune, to kunstnere, fem barnehager, forskere fra Høgskolen i Bergen og en masterstudent i musikkpedagogikk.

Metode

Oppdragsforskningen har til hensikt å dokumentere kunstnerisk arbeid med barnehagebarn og den effekten det kan ha. Dette gjøres gjennom systematisk loggføring og refleksjonsnotat fra alle involverte parter: de barnehageansatte, kunstnerne, masterstudenten og prosjektansvarlig på HiB, Tiri Bergesen Schei. Jevnlige oppfølgingsmøter, veiledning og faglige samtaler skal resultere i minst en fagartikkel og en masteroppgave.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiri Beate Bergesen Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Stephanie Hörmansperger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Adele Lærum Duus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bergen kommune
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 4 av 4