Cristin-prosjekt-ID: 361262
Sist endret: 28. januar 2015, 13:38

Cristin-prosjekt-ID: 361262
Sist endret: 28. januar 2015, 13:38
Prosjekt

Førskolebarns selviscenesettelser i barnehagen.En studie av identitetsprosesser.

prosjektleder

Tiri Beate Bergesen Schei
ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. august 2009 Slutt: 21. april 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Førskolebarns selviscenesettelser i barnehagen.En studie av identitetsprosesser.

Vitenskapelig sammendrag

Dette forskningsprosjektet er et delprosjekt i det strategiske høgskoleprosjektet "Barnehagen som danningsarena" ved Høgskolen i Bergen http://www.hib.no/senter/suf/forskningsprogram/BDA/Barnehagensomdanningsarena.aspHensikten med forskningen er å utvikle ny innsikt om hvordan ”undervisningspraksis” i barnehagen utfolder seg, hvordan den ordnes, hvordan den gir små barn en arena til å skape mening i. Studien går særlig inn på å studere barns musikalske utfoldelse i hverdagen, både i uorganiserte og organiserte former. Et mål er å få innsikt i hvordan små barn er kompetente og hvordan de fremstår både som deltakere og initiativtakere. Teorigrunnlaget er diskursanalyse, etter inspirasjon fra Michel Foucault. Særlig interessant er det å studere hva diskursive praksiser forårsaker.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiri Beate Bergesen Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

A Norwegian Kindergarten Teacher and his Approach to Music Circle Time with Children.

Schei, Tiri Bergesen. 2014, Lærerutveksling. HVLVitenskapelig foredrag

Everyday Life Discourses in Kindergarten.

Schei, Tiri Bergesen. 2013, Культурно-историческая психология. HVLVitenskapelig artikkel

Musisering med ettåringer i barnehagen.

Schei, Tiri Bergesen. 2013, FOU-konferansen "Danning og didaktiske praksiser". HVLPoster

Research on "musicking" with 1-year-olds in kindergarten.

Schei, Tiri Bergesen. 2013, International Research in Early Childhood. HVLPoster

Musicking with one-year-old children.

Schei, Tiri Bergesen. 2012, 22nd EECERA conference: Pre-birh to three: Identities, learning, diversities. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »