Cristin-prosjekt-ID: 361413
Sist endret: 13. desember 2018, 15:21

Cristin-prosjekt-ID: 361413
Sist endret: 13. desember 2018, 15:21
Prosjekt

Barnehagen som danningsarena

prosjektleder

Elin Eriksen Ødegaard
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.600.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 194505

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre pedagogiske fag

Emneord

Samtalefortelling • Barn i barnehage/førskole • Narrativ analyse • Digital danning • Artefakt • Naturfagundervisning • Iscenesettelse av kjønn • Barnehagepedagogikk • Barndom • Danning • Diskursanalyse • Kina

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. september 2009 Slutt: 30. mars 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnehagen som danningsarena

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Barnehagen som danningsarena er finansiert av Norges forskningsråd innenfor programmet Strategiske Høgskoleprogram. Det inngår i Høgskolen i Bergens strategiske forskningsprogram Lærerprofesjonalitet. Prosjektet er nå i sin siste avsluttende fase, med publiserte resultater, måloppfyllelse når det gjelder framdrift for kompetanseheving og nye knoppskytingsprosjekter gjennom etableringen av et produktivt og mer robust miljø. Prosjektet arbeider gjennom en rekke delstudier med å frambringe ny kunnskap om vilkår for barnehagens praksis og de prosesser som faktisk foregår der ved: • å skape beskrivende kunnskap om barns danningsprosesser i institusjonen barnehage • å skape reflekterende og teoretisk kunnskap om hvordan studere barnehagen som en danningsarena Danning er studert som små barns selviscenesettelser, deltakelse i samtalefortellinger og lek. I disse studiene beskrives hvordan barn bidrar til innholdssiden i barnehagen samtidig som de innvies i kulturelle tenke- samtale- og kroppslige måter å være på. Danning er også studert som førskolelæreres tenke- og handlingsmåter og dermed for hvordan disse skaper vilkår for barns danning, meningsskaping, identitet og læring. Prosjektet har identifisert noen spesifikke artefakter og stedspraksiser av spesiell interesse og studert hvordan disse blir tatt i bruk av barn og voksne i barnehagen. Det har vært språklige, medierende og kulturbærende artefakter som fortellinger, utvalgte leketøy, læremidler, materiell og objekter til bruk i musikk og naturfagsaktiviteter så vel som i medial bildeskaping og i barns lek. Noen av delstudier har studert dette med et kjønnet blikk, andre med blikk for komparasjon mellom barnehager i Norge og Kina, mens atter andre har studert bruken av enkelte artefakter og lærerprofesjonalitet i et historisk perspektiv. Prosjektet har hatt både nasjonal og internasjonal formidling til målgruppene forskerfeller, allmennheten og barnehagefolk. Gjennom ulike publikasjonskanaler har vi så langt i prosjektet beskrevet hvordan små barn bidrar til egne og andre danningsprosesser og hvordan barnehagen som institusjon inngår i videre sosiale kontakter som dermed skaper vilkår for barns deltakelse, meningsskaping og identitet og for personalets praksis og profesjonalitet. I arbeidet med å operasjonalisere «danning» (cultural formation), har prosjektet bidratt til ny kunnskap og innsikt gjennom rike beskrivelser, analyser og begrepsliggjøringer av «barns aktiviteter»/»agency», «artefakter», «identitering», «samtalefortellinger», «meningsskaping», «individualisering», «disiplinering», for å nevne noen sentrale begreper.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Liv Torunn Grindheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Åsta Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Ida Marie Lyså

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tiri Beate Bergesen Schei

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Children's activities in Norwegian kindergartens - Part 2 - Focus on variations.

Kallestad, Jan Helge; Ødegaard, Elin Eriksen. 2014, Культурно-историческая психология. HVLVitenskapelig artikkel

Barnehagehistoriske perspektiver - Pioneren Unni Bleken forteller.

Ødegaard, Elin Eriksen. 2014, HVLMultimediaprodukt
1 - 5 av 161 | Neste | Siste »