Cristin-prosjekt-ID: 361574
Sist endret: 21. januar 2014, 10:56

Cristin-prosjekt-ID: 361574
Sist endret: 21. januar 2014, 10:56
Prosjekt

Evaluering av LP-modellen Norge (LP 5)

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2010 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LP-modellen Norge (LP 5)

Vitenskapelig sammendrag

Lillegården kompetansesenter har ansvaret for implementeringen av LP-modellen, og Høgskolen i Hedmark gjennomfører en evaluering av dette utviklingsprosjektet. Fra høsten 2010 er det mellom 15 og 20 skoler i LP5 som skal anvende modellen i en ytterligere utvidelse av prosjektet. LP 5 går over en prosjektperiode på 3 år.Høgskolen i Hedmark skal evaluere denne implementeringen og gjennomføringen av arbeidet med LP-modellen i disse skolene. Evalueringen vil foregå ved at det gjennomføres to kartleggingsundersøkelser ved de aktuelle skolene. En på høsten 2010 (T1), før skolene har begynt LP-arbeidet i lærergruppene, og en på høsten 2012 (T2), for å se om det har blitt noen endring. Gjennom dette vil også de enkelte skolene få tilbakemelding på hvordan de ligger an og utvikler seg i forhold til snittet av andre skoler som er med i prosjektet.

Metode

Kvantitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 2 av 2