Cristin-prosjekt-ID: 361575
Sist endret: 21. januar 2014, 10:57

Cristin-prosjekt-ID: 361575
Sist endret: 21. januar 2014, 10:57
Prosjekt

Evaluering av LP-modellen Norge (LP6)

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av LP-modellen Norge (LP6)

Vitenskapelig sammendrag

Lillegården kompetansesenter har ansvaret for implementeringen av LP-modellen, og Høgskolen i Hedmark gjennomfører en evaluering av dette utviklingsprosjektet. Fra høsten 2011 er det mellom 15 og 20 skoler i LP6 som skal anvende modellen i en ytterligere utvidelse av prosjektet. LP 6 går over en prosjektperiode på 3 år.Høgskolen i Hedmark skal evaluere denne implementeringen og gjennomføringen av arbeidet med LP-modellen i disse skolene. Evalueringen vil foregå ved at det gjennomføres to kartleggingsundersøkelser ved de aktuelle skolene. Første kartlegging gjennomføres høsten 2011 og den andre kartleggingen høsten 2013.Gjennom dette vil også de enkelte skolene få tilbakemelding på hvordan de ligger an og utvikler seg i forhold til snittet av andre skoler som er med i prosjektet.

Metode

Kvantitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ratib Lekhal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 3 av 3