Cristin-prosjekt-ID: 361576
Sist endret: 2. desember 2013, 10:20

Cristin-prosjekt-ID: 361576
Sist endret: 2. desember 2013, 10:20
Prosjekt

Gutter i skolen - Vardal ungdomsskolekrets

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen
ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2011 Slutt: 31. juli 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gutter i skolen - Vardal ungdomsskolekrets

Vitenskapelig sammendrag

Vardal ungdomsskolekrets har over flere år sett en forskjell i jenter og gutters resultater på eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Forskjellen kan dreie seg om en halv karakter i alle fag. Samme tendens ser man i hele Gjøvik kommune. Vardal ungdomsskole har arbeidet med en del tiltak i forhold til gutters læringsresultater, men har ikke opplevd ønsket effekt. Dette er ikke alene et resultat av læringsarbeidet på Vardal ungdomsskole, men et resultat av hele skoleløpet fra 1. trinn. Vardal ungdomsskolekrets har tatt kontakt med SePU om å iverksette et toårig prosjekt, som innlemmer de tre barneskolene som leverer elever til Vardal ungdomsskole. Det er Blomhaug, Grande og Vindingstad skole.Målet med prosjektet er todelt:Det skal utvikles en pedagogisk praksis og et læringsmiljø som gjør at forskjellene mellom gutters og jenters faglige og sosiale læringsutbytte blir redusert.Det skal på et forskningsmessig grunnlag utvikles kunnskap om hvilke forhold i undervisning og læringsmiljø som bidrar til en likeverdig og tilpasset opplæring for gutter og jenter.Lærerne vil gjennom fagdager og arbeid i lærergrupper få økt kompetanse innenfor feltet. Denne kompetansen skal brukes til å utvikle egen undervisningspraksis. SePU vil ha en sentral rolle i prosjektet som faglig ansvarlige og veiledere.Prosjektet er både et forsknings og utviklingsprosjekt

Metode

Kvantitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Gro Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 4 av 4