Cristin-prosjekt-ID: 361698
Sist endret: 19. mai 2017, 10:07

Cristin-prosjekt-ID: 361698
Sist endret: 19. mai 2017, 10:07
Prosjekt

Med rom for alle og blikk for den enkelte

prosjektleder

Thomas Nordahl
ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Telefon
62 43 00 00
Sted
Thomas Nordahl

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2012 Slutt: 1. august 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Med rom for alle og blikk for den enkelte

Sammendrag

Formålet med dette forskningsarbeidet tilknyttet situasjonen omkring spesialundervisning og sammenhengen med vanlig undervisning, er på bakgrunn av en evaluering å etablere et helhetlig utviklingsarbeid i Lillehammerskolen generelt. Ut fra dette er det i oppdraget utviklet tre problemstillinger som skal ligge til grunn for evalueringen av situasjonen i kommunene vedrørende spesialundervisning: Hvilke faktorer tilknyttet elevgrunnlaget, driften av grunnskolene, læringsmiljøet og gjennomføringen av den vanlige undervisningen kan forklare den høye forekomsten av spesialundervisning i Lillehammer kommune? Gir den store andelen ressurser som i dag brukes på spesialundervisning de ønskede resultater, og er denne ressursforedelingen likeverdig i forhold til de øvrige elevene i grunnskolen? Hvilke tiltak kan kommunen iverksette for å bedre kvaliteten på både den vanlige undervisingen og spesialundervisningen?

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med dette forskningsarbeidet tilknyttet situasjonen omkring spesialundervisning og sammenhengen med vanlig undervisning, er på bakgrunn av en evaluering å etablere et helhetlig utviklingsarbeid i Lillehammerskolen generelt. Ut fra dette er det i oppdraget utviklet tre problemstillinger som skal ligge til grunn for evalueringen av situasjonen i kommunene vedrørende spesialundervisning: Hvilke faktorer tilknyttet elevgrunnlaget, driften av grunnskolene, læringsmiljøet og gjennomføringen av den vanlige undervisningen kan forklare den høye forekomsten av spesialundervisning i Lillehammer kommune? Gir den store andelen ressurser som i dag brukes på spesialundervisning de ønskede resultater, og er denne ressursforedelingen likeverdig i forhold til de øvrige elevene i grunnskolen? Hvilke tiltak kan kommunen iverksette for å bedre kvaliteten på både den vanlige undervisingen og spesialundervisningen?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Hege Knudsmoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Lars Arild Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet

Ann Margareth Gustavsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet

Inger Vigmostad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag – Hamar ved Høgskolen i Innlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Det må være rom for begge deler: Forskningsarbeid - med rom for alle og blikk for den enkelte.

Knudsmoen, Hege; Myhr, Lars; Vigmostad, Inger; Aasen, Ann Margareth; Nordahl, Thomas; Håland, Kjersti Sørmoen. 2012, Høgskolen i Hedmark. HINNRapport
1 - 1 av 1