Cristin-prosjekt-ID: 362657
Sist endret: 17. desember 2015, 13:41

Cristin-prosjekt-ID: 362657
Sist endret: 17. desember 2015, 13:41
Prosjekt

Databasert kognitiv trening av arbeidsminnet hos barn med cerebral parese i skolealder

prosjektleder

Gro Løhaugen
ved Medisinsk klinikk ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. august 2013 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Databasert kognitiv trening av arbeidsminnet hos barn med cerebral parese i skolealder

Vitenskapelig sammendrag

Vi ønsker med denne multisenterstudien å undersøke hvorvidt et databasert treningsprogram for arbeidsminnetrening kan ha positiv effekt for barn med cerebral parese, primært mht til kognitive funksjoner (innlæring, hukommelse, oppmerksomhet og eksekutive funksjoner), samt sekundæreffekter vedr.  dagliglivets funksjon og psykisk helse. Vi ønsker også å kartlegge kognitiv funksjon hos norske barn med ulik typer CP for å fremskaffe bedre kunnskap om eventuelt hjelpebehov og tilrettelegging i skolen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Løhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sørlandet sykehus HF

Anne Elisabeth Ross Raftemo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Guro Lillemoen Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Do children with cerebral palsy benefit from computerized working memory training? Study protocol for a randomized controlled trial.

Løhaugen, Gro; Beneventi, Harald; Andersen, Guro Lillemoen; Sundberg, Cato; Østgård, Heidi Furre; Bakkan, Ellen Elise; Walther, Geir; Vik, Torstein; Skranes, Jon Sverre. 2014, Trials. SUS, VESTFOLD, NTNU, SØRLANDVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1