Cristin-prosjekt-ID: 362658
Sist endret: 16. august 2013, 11:08

Cristin-prosjekt-ID: 362658
Sist endret: 16. august 2013, 11:08
Prosjekt

CT som diagnostisk metode ved klinisk mistanke om postoperative komplikasjoner til fedmekirurgi

prosjektleder

Eirik Hornes Halvorsen
ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CT som diagnostisk metode ved klinisk mistanke om postoperative komplikasjoner til fedmekirurgi

Vitenskapelig sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å evaluere og validere CT som diagnostisk verktøy hos pasienter som er operert med laparoskopisk gastrisk bypass og som innlegges med akutte magesmerter. Vi ønsker å vite hvor ofte det foreligger CT-funn forenlig med intern herniering, andre postoperative komplikasjoner eller andre tilstander som årsak til pasientens magesmerter. For pasienter som går videre til kirurgi ønsker vi å vite hvor godt samsvar det er mellom radiologiske, kliniske og peroperative funn. Radiologisk vurdering av fedmeopererte pasienter er krevende siden tarmanatomien er endret, og det er behov for økt bevisstgjøring og kunnskap om disse forhold.

Metode

Metoden vi ønsker å evaluere er CT abdomen/bekken med intravenøs kontrast i portovenøs fase. Denne studien innebærer innsamling og systematisering av data fra fedmeopererte pasienter med akutte magesmerter som henvises til denne CT-undersøkelsen. Vi ønsker å registrere det totale pasientantallet, kvantifisere ulike CT-funn forenelig med intern herniering, andre postoperative komplikasjoner eller andre tilstander som årsak til magesmerter, samt evaluere hvor godt samsvar det er mellom radiologiske, kliniske og eventuelle peroperative funn ved hjelp av egnede statiske metoder.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Eirik Hornes Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Einar Vigeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Rune Sandbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 4 av 4