Cristin-prosjekt-ID: 362668
Sist endret: 10. desember 2015 10:00

Cristin-prosjekt-ID: 362668
Sist endret: 10. desember 2015 10:00
Prosjekt

Prevalenskartlegging Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum

prosjektleder

Liv Kjersti Paulsen
ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prevalenskartlegging Mycoplasma genitalium og Ureaplasma urealyticum

Vitenskapelig sammendrag

Mikrobiologisk avdeling etablerte rutinemessig diagnostikk av bakteriene Mycoplasma genitalium (MG) og Ureaplasma urealyticum (UU) i februar 2011. Mikrobene forårsaker seksuelt overførbare sykdommer og gjøres som et supplement til Chlamydia trachomatis undersøkelse eller ved indikasjon. Klinisk kan mikrobene føre til komplikasjoner av samme art som Chlamydia trachomatis, men behandlingen er ulik. I en strategirapport fra FHI november 2010 «Mikrobiologiske undersøkelser i forbindelse med underlivsinfeksjoner», hevdes det at utbredelse av MG er økende fordi de fleste infeksjoner forblir udiagnostisert. Det er ingen meldeplikt for mikrobene, og det finnes derfor ingen statistikk for utbredelsen i Norge. Studien tar sikte på å kartlegge prevalensen av MG og UU i materialet laboratoriet mottar for testing av Chlamydia trachomatis gjennom et år. Dette tilsvarer ca. 6000 urinprøver. Studien vil gi kunnskap om prevalens og årstidsvariasjoner som kan være nyttig for å redusere videre utbredelse.

Metode

Molekylærbiologisk metode (multiplex PCR) som inkluderer primer og probesett for henholdsvis MG, UU og internkontrollen lambda. Deteksjon av MG gjøres ved undersøkelse av en sekvens fra gap-genet etter en studie av Svenstrup et al. (2005) UU er inkludert i multiplexen og har egendesignede primer og probesett basert på aktuelle artikler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Kjersti Paulsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Mette Lundstrøm Dahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Dagfinn Skaare

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Nils Grude

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Inger Lill Anthonisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 5 av 5