Cristin-prosjekt-ID: 362829
Sist endret: 12. januar 2017 01:30

Cristin-prosjekt-ID: 362829
Sist endret: 12. januar 2017 01:30
Prosjekt

RCT-Studie: Effekt av elektrisk tannbørste hos eldre i institusjon

prosjektleder

Tiril Willumsen
ved Kariologi og gerodontologi ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. februar 2012 Slutt: 30. juni 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

RCT-Studie: Effekt av elektrisk tannbørste hos eldre i institusjon

Vitenskapelig sammendrag

Hensikten med dette prosjektet er å danne grunnlag for å kunne iverksette tiltak for å bedre oral helse hos eldre i institusjon og å beskrive tannstatus i sammenheng med ernæringsstatus. Hovedproblemstillingene er:1. Vil systematisk opplæring og bruk av elektrisk tannbørste påvirke oral hygiene hos beboere på sykehjem og hvordan vil pleiepersonalet vurdere nytteverdien av elektrisk tannbørste?2. Vil oral hygiene og tannstatus vise en sammenheng med ernæringsstatus og allmenntilstand?

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tiril Willumsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kariologi og gerodontologi ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kathrine Fjeld

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kariologi og gerodontologi ved Universitetet i Oslo

Morten Mowe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Generell indremedisinsk avdeling ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Effect of electric toothbrush on residents' oral hygiene: a randomized clinical trial in nursing homes.

Fjeld, Katrine Gahre; Mowe, Morten; Eide, Hilde; Willumsen, Tiril. 2014, European Journal of Oral Sciences. USN, UIO, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1