Cristin-prosjekt-ID: 362931
Sist endret: 5. april 2016, 11:17

Cristin-prosjekt-ID: 362931
Sist endret: 5. april 2016, 11:17
Prosjekt

Grafik i det utvidgade fältet

prosjektleder

Jan Stefan Pettersson
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Grafik i det utvidgade fältet

Vitenskapelig sammendrag

Jag är intresserad av att i ett arbeten i bokform innanför både den konstnärliga och den teoretiska kontexten se på den globala utvecklingen av mediet och vad som skett primärt de senaste 20 åren till vad som sker idag/ nu. Min intention att lägga huvudfocuset på den pågående diskution runt den kontemporärkonsten inom mediet grafik, den teoretiska utvecklingen av mediet och de olika aspekterna den för med sig. Hantverket inom mediet är av stor betydning och detta måste sätta i relation till utvecklingen av det. Samtidigt vill jag sätta upp detta mot traditionen och den nya sfärer som uppstår genom hybridisering. Globaliseringen och det urbana landskapet är också relevanta diskutionsområden.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jan Stefan Pettersson

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Printmaking in the Expanded Field [seminar].

Pettersson, Jan Stefan. 2015, Printmaking in the Expanded Field . KHIOAnnen presentasjon
1 - 1 av 1