Cristin-prosjekt-ID: 362949
Sist endret: 11. november 2013 13:21
Cristin-prosjekt-ID: 362949
Sist endret: 11. november 2013 13:21
Prosjekt

[Artist book]

prosjektleder

Anne Knutsen
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Finansiering

  • Egen institusjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 1. april 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

[Artist book]

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Knutsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1