Cristin-prosjekt-ID: 362951
Sist endret: 30. september 2014 12:52
Cristin-prosjekt-ID: 362951
Sist endret: 30. september 2014 12:52
Prosjekt

Pedagogikk: Veiledning og vurdering i kunstopplæring

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Finansiering

Tidsramme

Beskrivelse

  • Norsk

Tittel

Pedagogikk: Veiledning og vurdering i kunstopplæring

Vitenskapelig sammendrag

Utvikling av et 15 studiepoengs videreutdanningskurs. Herunder utvikling av studieplan for kurset, komponering av innhold og moduler, progresjon, pensumliste og lignende. Kurset er godkjent i KHiOs styre og gjennomføres studieåret 2012/2013.

prosjektdeltakere

Resultater

Veiledning og vurdering i kunstopplæring og kunstutdanning.

Haraldsen, Heidi. 2012, KHIORapport