Cristin-prosjekt-ID: 363768
Sist endret: 11. juni 2014, 13:10

Cristin-prosjekt-ID: 363768
Sist endret: 11. juni 2014, 13:10
Prosjekt

Forståelser av mitt liv og andres liv: en rød tråd? På vei til å forstå brukernes liv

prosjektleder

Nicole Hennum
ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forståelser av mitt liv og andres liv: en rød tråd? På vei til å forstå brukernes liv

Vitenskapelig sammendrag

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan yrkesutøveres erfaringer med egen familie virker inn på deres forståelse av barn og familier innenfor to ulike velferdstjenester. Det er den dialektiske bevegelsen mellom det sosiale og det psykiske som vil være hovedfokus når fortellingene om et liv skal fortolkes og analyseres i prosjektet. Prosjektet vil gi mulighet til å utforske familier som er tilstede ideologisk og erfaringsmessig i hverdagen både i det offentlige rom i en arbeidssituasjon og i det private rom hjemmet hos seg selv.

Metode

skriftlige livsfortellingerfokusgruppeintervjuer

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nicole Hennum

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1