Cristin-prosjekt-ID: 363880
Sist endret: 28. oktober 2015 11:28

Cristin-prosjekt-ID: 363880
Sist endret: 28. oktober 2015 11:28
Prosjekt

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur

prosjektleder

Jøran Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenheng mellom sykelig overvekt og insulinresistens i skjelettmuskulatur

Sammendrag

Forskningsprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Rune Sandbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Vigdis Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Arild Rustan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo
1 - 4 av 4