Cristin-prosjekt-ID: 363882
Sist endret: 27. oktober 2015 11:04

Cristin-prosjekt-ID: 363882
Sist endret: 27. oktober 2015 11:04
Prosjekt

LEADER™ (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results)

prosjektleder

Jøran Hjelmesæth
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt
  • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2011 Slutt: 31. oktober 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LEADER™ (Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation of Cardiovascular Outcome Results)

Sammendrag

Legemiddelstudie

Vitenskapelig sammendrag

Legemiddelstudie

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Hjelmesæth

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 1 av 1