Cristin-prosjekt-ID: 371378
Sist endret: 27. april 2012, 10:42

Cristin-prosjekt-ID: 371378
Sist endret: 27. april 2012, 10:42
Prosjekt

Affektbevissthet og affektintegrasjon hos pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser

prosjektleder

Jens Egeland
ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2010

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Affektbevissthet og affektintegrasjon hos pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser

Sammendrag

Forskningsprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjekt

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Eivind Normann-Eide

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
1 - 2 av 2