Cristin-prosjekt-ID: 371380
Sist endret: 24. november 2014, 17:29

Cristin-prosjekt-ID: 371380
Sist endret: 24. november 2014, 17:29
Prosjekt

Effekt av Arbeidsminnetrening

prosjektleder

Jens Egeland
ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2009 Slutt: 31. desember 2011

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av Arbeidsminnetrening

Sammendrag

Forskningsprosjekt sammen med nevro-team SiV HF og ST HF.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjekt sammen med nevro-team SiV HF og ST HF.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne-Kristine Aarlien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2