Cristin-prosjekt-ID: 371382
Sist endret: 24. november 2014, 17:30

Cristin-prosjekt-ID: 371382
Sist endret: 24. november 2014, 17:30
Prosjekt

Medikamentell behandling av voksne med ADHD

prosjektleder

Jens Egeland
ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentell behandling av voksne med ADHD

Sammendrag

Forskningsprosjekt. En del av et doktorgradsarbeide.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjekt. En del av et doktorgradsarbeide.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Mats Fredriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2