Cristin-prosjekt-ID: 371385
Sist endret: 22. oktober 2017, 15:07

Cristin-prosjekt-ID: 371385
Sist endret: 22. oktober 2017, 15:07
Prosjekt

FEST-IT (First Experimental Study of Transference work- In Teenagers)

prosjektleder

Randi Ulberg
ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykiatri, barnepsykiatri

Emneord

Psykoterapiforskning • Dynamisk Psykoterapi • Psykoterapi • Psykoterapiforskning: prosess og utfall • Psykoterapi, teori og metodeutvikling

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2012 Slutt: 2. september 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FEST-IT (First Experimental Study of Transference work- In Teenagers)

Sammendrag

Forskningsprosjekt.www.sykehuset-vestfold.no/fagfolk/forskning/Sider/psykoterapi-for-ungdom.aspxwww.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/fest-it/index.html

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjekt.
www.sykehuset-vestfold.no/fagfolk/forskning/Sider/psykoterapi-for-ungdom.aspx

www.med.uio.no/klinmed/forskning/prosjekter/fest-it/index.html

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Ulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold HF

Hans Ole Korsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Elisabeth Ness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo

Björn Peter Urban Tallberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Andre Løvgren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Betydning av søsken, venner og foreldre - pilotstudie av deprimert ungdom undersøkt med Adolescent Relationship Scale.

Hersoug, Anne Grete; ULBERG, RANDI. 2013, Mellanrummet: Nordisk tidskrift för barn- och ungdomspsykoterapi. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Siblings, friends, and parents: Who are the most important persons for adolescents? A pilot study of Adolescent Relationship Scale.

Hersoug, Anne Grete; ULBERG, RANDI. 2012, Nordic Psychology. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel

Treatment of adolescents with depression: the effect of transference interventions in a randomized controlled study of dynamic psychotherapy.

ULBERG, RANDI; Hersoug, Anne Grete; Høglend, Per Andreas. 2012, Trials. VESTFOLD, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3