Cristin-prosjekt-ID: 371386
Sist endret: 26. mars 2012, 10:54

Cristin-prosjekt-ID: 371386
Sist endret: 26. mars 2012, 10:54
Prosjekt

Arbeid- og velferdmedisinsk sakkyndighet

prosjektleder

Hans Magnus Solli
ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2007 Slutt: 31. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeid- og velferdmedisinsk sakkyndighet

Sammendrag

Forskningsprosjekt.

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hans Magnus Solli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF
Aktiv cristin-person

Jens Egeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 2 av 2