Cristin-prosjekt-ID: 371405
Sist endret: 27. november 2013, 11:13

Cristin-prosjekt-ID: 371405
Sist endret: 27. november 2013, 11:13
Prosjekt

Forekomst av komplikasjoner ved hjemmedialyse (peritoneal) ved Sykehuset i Vestfold.

prosjektleder

Sadollah Abedini
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 1. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av komplikasjoner ved hjemmedialyse (peritoneal) ved Sykehuset i Vestfold.

Sammendrag

Data fra 1. del av dette kvalitetsprosjektet er snart ferdig under tittelen: "Occurrence of peritoneal dialysis related peritonitis in a Norwegian cohort, 10 years single Center experience." Det skal sendes et abstrakt til International Society of Peritoneal Dialysis med kongress i Malaysia i september 2012. Frist for abstrakt er 16. mars.

Vitenskapelig sammendrag

Data fra 1. del av dette kvalitetsprosjektet er snart ferdig under tittelen: "Occurrence of peritoneal dialysis related peritonitis in a Norwegian cohort, 10 years single Center experience." Det skal sendes et abstrakt til International Society of Peritoneal Dialysis med kongress i Malaysia i september 2012. Frist for abstrakt er 16. mars.

Metode

Alle i Norsk nefrologisk register har gitt sammtykke og registeret kan benyttes til forskning.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sadollah Abedini

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 1 av 1