Cristin-prosjekt-ID: 371406
Sist endret: 28. mars 2012, 09:12

Cristin-prosjekt-ID: 371406
Sist endret: 28. mars 2012, 09:12
Prosjekt

Forekomst av kronisk nyresvikt i Vestfold.

prosjektleder

Sadollah Abedini
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2011 Slutt: 30. desember 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av kronisk nyresvikt i Vestfold.

Sammendrag

Prosjekter favner ulike delstudier. Resultater fra en pilotstudie ble presentert ved Europeisk nyrekongress i München 2010. En utvidet studie med 4 års oppdatering er på gang med tittelen: "Incidence of chronic kidney disease in a population referred to a central laboratory for blood analysis." Resultater vil foreligge i slutningen av 2012 og det planlegges abstrakt til American Society of Nephrology i USA november måned.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjekter favner ulike delstudier. Resultater fra en pilotstudie ble presentert ved Europeisk nyrekongress i München 2010. En utvidet studie med 4 års oppdatering er på gang med tittelen: "Incidence of chronic kidney disease in a population referred to a central laboratory for blood analysis." Resultater vil foreligge i slutningen av 2012 og det planlegges abstrakt til American Society of Nephrology i USA november måned.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sadollah Abedini

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Hallvard Holdaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus HF

Anders Hartmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus HF

Helle Borgstrøm Hager

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Morten Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5