Cristin-prosjekt-ID: 371408
Sist endret: 28. mars 2012, 09:09

Cristin-prosjekt-ID: 371408
Sist endret: 28. mars 2012, 09:09
Prosjekt

Undersøkelse av komplikasjoner ved nyretransplantasjon.

prosjektleder

Sadollah Abedini
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 30. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse av komplikasjoner ved nyretransplantasjon.

Sammendrag

Det arbeides med forekomst av malignitet etter nyretransplantasjon. Denne undersøkelsen baseres på data fra norsk nyreregister som er et nasjonalt register for pasienter som behandles med forskjellige former for dialyse og/eller er organtransplantert med nyre eller pankreas. Delstudier:a.) Prevalence of Malignant Tumors in the Norwegian Cohort of Renal Transplant Recipients.Resultater fra denne studie er akseptert som posterpresentasjon ved American Transplant Congress (ATC) i Boston USA juni 2012. b.) Skandinavisk kvalitetsregister for organtransplanterte pasienter som behandles med Certican pågår.

Vitenskapelig sammendrag

Det arbeides med forekomst av malignitet etter nyretransplantasjon. Denne undersøkelsen baseres på data fra norsk nyreregister som er et nasjonalt register for pasienter som behandles med forskjellige former for dialyse og/eller er organtransplantert med nyre eller pankreas. Delstudier:a.) Prevalence of Malignant Tumors in the Norwegian Cohort of Renal Transplant Recipients.Resultater fra denne studie er akseptert som posterpresentasjon ved American Transplant Congress (ATC) i Boston USA juni 2012. b.) Skandinavisk kvalitetsregister for organtransplanterte pasienter som behandles med Certican pågår.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sadollah Abedini

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Hallvard Holdaas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2