Cristin-prosjekt-ID: 377268
Sist endret: 26. februar 2017, 13:04

Cristin-prosjekt-ID: 377268
Sist endret: 26. februar 2017, 13:04
Prosjekt

Evaluering av botilbudet Hanamyrveien

prosjektleder

Laila Luteberget
ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • VID vitenskapelige høgskole

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2012 Slutt: 1. november 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av botilbudet Hanamyrveien

Vitenskapelig sammendrag

Evalueringsprosjekt

Metode

ObservasjonerIntervju

prosjektdeltakere

prosjektleder

Laila Luteberget

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Innsyn i et stort og samlokalisert bofellesskap for utviklingshemmede.

Folkman, Anne Katrine; Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila. 2013, SOR rapport. VIDPopulærvitenskapelig artikkel

Evaluering av drift og utforming av bofellesskapet i Hanamyrveien 1.

Luteberget, Laila; Folkman, Anne Katrine; Gjermestad, Anita. 2012, VIDRapport
1 - 3 av 3