Cristin-prosjekt-ID: 377912
Sist endret: 16. desember 2015 09:33

Cristin-prosjekt-ID: 377912
Sist endret: 16. desember 2015 09:33
Prosjekt

Genotyping av kryptosporidiose i Norge

prosjektleder

Øystein Haarklau Johansen
ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Genotyping av kryptosporidiose i Norge

Sammendrag

Et forsknings- og metodeutviklingsprosjekt hvor Mikrobiologisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold HF, Norges Veterinærhøgskole og Nasjonalt folkehelseinstitutt deltar.

Vitenskapelig sammendrag

Deteksjon, genotyping og subgenotyping av tarmparasitten Cryptosporidium, med hovedfokus på metodeutvikling til bruk ved utbruddsoppklaring og overvåkning.

Metode

Et forsknings- og metodeutviklingsprosjekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Haarklau Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Inger Lill Anthonisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk Med Diagnostikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Lucy Robertson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for prekliniske fag og patologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Karin Maria Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet

Line Vold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »