Cristin-prosjekt-ID: 378250
Sist endret: 4. september 2014 14:00

Cristin-prosjekt-ID: 378250
Sist endret: 4. september 2014 14:00
Prosjekt

Helhetlig oppfølging (HPMT) som kontekst for profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling

prosjektleder

Sidsel Therese Natland
ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juli 2011 Slutt: 30. juni 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helhetlig oppfølging (HPMT) som kontekst for profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling

Sammendrag

Målsettingen for prosjektet er å - innenfor HPMT som kontekst for profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling - belyse og finne perspektiv på den enkelte profesjonsutøvers utvikling av sine kompetanser. Et prosessperspektiv på den enkelte profesjonelle persons tilblivelse er sentralt (Fauske og Nygren 2010). Dataene i prosjektet innholder observasjon av HPMT-opplæringen, observasjonsdata/feltnotater. Videre dataproduksjon vil knyttes til behovet for å få mer innsikt i den spesifikke handlingskonteksten for den helhetlige tilnærmingsmetoden – observasjon og kvalitative intervju omkring veiledningssituasjonen mellom Nav-veileder og bruker. Sentrale fokus vil være kommunikasjonen mellom veileder og bruker, og med tanke på at et mål med HPMT er å bidra til økt kompetanse og bedre tjenester i praksisfeltet, vil et begrep som ”handlingskompetanse”være interessant for å studere de strukturer som eventuelt hemmer og fremmer bruken av HPMT.

Vitenskapelig sammendrag

Målsettingen for prosjektet er å - innenfor HPMT som kontekst for profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling - belyse og finne perspektiv på den enkelte profesjonsutøvers utvikling av sine kompetanser. Et prosessperspektiv på den enkelte profesjonelle persons tilblivelse er sentralt (Fauske og Nygren 2010). Dataene i prosjektet innholder observasjon av HPMT-opplæringen, observasjonsdata/feltnotater. Videre dataproduksjon vil knyttes til behovet for å få mer innsikt i den spesifikke handlingskonteksten for den helhetlige tilnærmingsmetoden – observasjon og kvalitative intervju omkring veiledningssituasjonen mellom Nav-veileder og bruker. Sentrale fokus vil være kommunikasjonen mellom veileder og bruker, og med tanke på at et mål med HPMT er å bidra til økt kompetanse og bedre tjenester i praksisfeltet, vil et begrep som ”handlingskompetanse”være interessant for å studere de strukturer som eventuelt hemmer og fremmer bruken av HPMT.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Sidsel Therese Natland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Masterstudiene i sosialfag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1