Cristin-prosjekt-ID: 379230
Sist endret: 17. juni 2012, 12:07

Cristin-prosjekt-ID: 379230
Sist endret: 17. juni 2012, 12:07
Prosjekt

Morbidly obese patients expectation of bariatric surgery outcome

prosjektleder

Rune Sandbu
ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2012 Slutt: 1. september 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Morbidly obese patients expectation of bariatric surgery outcome

Sammendrag

Kirurgisk behandling for sykelig overvekt har blitt vanlig. Likevel er kunnskapen sparsom om hvilke forventninger pasientene har til resultatet angående generell helse, selvfølelse og livskvalitet. Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom 5 sykehus i Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Nederland skal det gjennomføres en deskriptiv studie av 250 pasienters forventninger etter overvektskirurgi. Det er utformet et spørreskjema som er oversatt til deltakerlandenes språk. Dette er gjort etter en validert metode til de aktuelle språk. Pasienter som er akseptert for overvektskirurgi, vil bli bedt om å svare på spørreskjemaet ved preoperativ samtale noen uker før kirurgi. Pasientene skal også følges opp et år etter for å se om forventningene til kirurgi har blitt innfridd. Prosjektet er en del av forskningsprogram: European Obesity Academy, Karolinska Institutet, Stockholm.

Vitenskapelig sammendrag

Kirurgisk behandling for sykelig overvekt har blitt vanlig. Likevel er kunnskapen sparsom om hvilke forventninger pasientene har til resultatet angående generell helse, selvfølelse og livskvalitet. Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom 5 sykehus i Norge, Finland, Sverige, Tyskland og Nederland skal det gjennomføres en deskriptiv studie av 250 pasienters forventninger etter overvektskirurgi. Det er utformet et spørreskjema som er oversatt til deltakerlandenes språk. Dette er gjort etter en validert metode til de aktuelle språk. Pasienter som er akseptert for overvektskirurgi, vil bli bedt om å svare på spørreskjemaet ved preoperativ samtale noen uker før kirurgi. Pasientene skal også følges opp et år etter for å se om forventningene til kirurgi har blitt innfridd. Prosjektet er en del av forskningsprogram: European Obesity Academy, Karolinska Institutet, Stockholm.

Metode

Forskningsdata: MenneskerUtvalg: Pasienter/klienterForskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoderAntall forskningsdeltakere (Norge): 50Antall forskningsdeltakere (utlandet): 250

prosjektdeltakere

prosjektleder

Rune Sandbu

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold HF
1 - 1 av 1