Cristin-prosjekt-ID: 379806
Sist endret: 10. mai 2016, 15:37

Cristin-prosjekt-ID: 379806
Sist endret: 10. mai 2016, 15:37
Prosjekt

Poetikk for estetikk i endring (Stipendiatprogrammet)

prosjektleder

Geir Tore Holm
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. juli 2012 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Poetikk for estetikk i endring (Stipendiatprogrammet)

Vitenskapelig sammendrag

Hvordan formulere nye og mer dynamiske begrep for
kunstnerpraksis i estetisk flytende, ustabile og sosialt komplekse situasjoner?

Med utgangspunkt i min egen praksis som billedkunstner vil jeg foreta grundige undersøkelser av språket vi kunstnere bruker om vår praksis og om sammenhengene vi arbeider i.

I utviklingsarbeidet vil betraktning av kunstnerroller, endringer i estetikkbegrep og kunstneres samfunnsrelevans ha plass i både materialinnsamling, tekstproduksjon og i produksjon av nye verk og prosjekter. Endringer av rammer og innhold i kunsten fordrer nye formuleringer.Mitt eget kunstneriske prosjekt har startet i en identitetsproblematikk, knyttet til min biografi og samiske bakgrunn, men utvidet seg til en videre behandling av vårt forhold til omgivelsene – vår tilknytning til natur og samfunn. Det kunstneriske prosjektet har vært en aktiv håndtering av de natur- og kulturressurser som til en hver tid er tilgjengelige, både gjennom iscenesettelser i verk og utstillinger, men også i sosiale sammenhenger. Prosjektet har vært en pågående insistering på at teori og praksis må være sammenvevd. Som kunstnere danner vi vår egen teori.Utviklingsarbeidet har som målsetting å vise hvordan språk og tekstlig formulering fungerer i a) kunstnerisk prosess, i b) identitetspolitikk på billedkunstfeltet og c) kunstneres beskrivelser av sitt ståsted i det offentlige rom.

Dette er en videreføring av min egen praksis og særlig erfaringer med undervisning ved Kunsthøgskolen i Bergen og arbeid med det faglige fundamentet for Kunstakademiet i Tromsø.

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Geir Tore Holm

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1