Cristin-prosjekt-ID: 379932
Sist endret: 11. november 2013 12:32

Cristin-prosjekt-ID: 379932
Sist endret: 11. november 2013 12:32
Prosjekt

BOMBARDO

prosjektleder

Trine Wester
ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 30. november 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BOMBARDO

Vitenskapelig sammendrag

BOMBARDO skal bli en kunstmaskin, en maskin som lager sin egen kunst. Viktige egenskaper ved Woxelcrawler er at den skal være mobil, og at produksjon av objekt er automatisert basert på sensor-input og styres av digital teknologi.Pilotprosjektet omfatter utprøving av potensielle løsninger, for å kunne ta viktige valg i forhold til retningen prosjektet skal ta. Dette innebærer avklaring på spørsmål rundt maskinfunksjoner, fabrikasjonsmetode og valg av materialer. I pilotprosjektperioden skal det bygges en enkel autonom robot med kontrollsystemer for å utføre en pre-definert adferd. Denne er utstyrt med et begrenset antall sensorer slik at den kal interagere med sine omgivelser, og den har et formgivningsverktøy slik at den kan produsere noe under gitte forutsetninger.Prosjektet hadde tidligere navnet "Woxelcrawler - pilotprosjekt".

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trine Wester

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1