Cristin-prosjekt-ID: 379974
Sist endret: 13. februar 2017, 11:02

Cristin-prosjekt-ID: 379974
Sist endret: 13. februar 2017, 11:02
Prosjekt

Lyttehull - Ekko fra 22. juli. Forprosjekt

prosjektleder

Jeannette Christensen
ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2012 Slutt: 30. april 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lyttehull - Ekko fra 22. juli. Forprosjekt

Vitenskapelig sammendrag

Samarbeid med Deichmanske bibliotek. Tar utgangspunkt i det lange plankegjerdet som er satt opp utenfor hovedinngangen og fronten som vender ut mot regjeringskvartalet. Veggen står i ufravikelig sammenheng med udåden 22. juli og er satt opp midlertidig for å skjerme mot gjenoppbyggingen av dette kvartalet. Idéen tar utgangspunkt i stedet og historien knyttet til det, som Christensen ønsker å trekke inn i sin undervisning og involvere studenter. Arkivmateriale fra tiden rundt 22. juli skal utforskes. Studenter involvert i prosjektet skal samle inn materiale, gå gjennom det, systematisere det og finne frem til sitater, evt. gjøre intervjuer som kan gjengis i en lydinstallasjon. I den forbindelse vil man inngå et samarbeid med studenter fra Teaterhøgskolen som skal lese inn eventuelle tekster for avspilling. I det eksisterende gjerdet som avgrenser publikum mot regjeringskvartalet er det på enkelte steder allerede laget kikkehull, og Christensen vil lage "lyttehull". Hull hvor det er plassert høyttalere som formidler levende stemmer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jeannette Christensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Nærhet og distanse : 22. juli reflektert i kunsten.

Christensen, Jeannette; Van der Linde, Dirkjan. 2013, KHIOUtstillingskatalog

Nærhet og distanse: 22. juli reflektert i kunsten.

Christensen, Jeannette. 2013, Kunstutstilling. KHIOKunstutstilling
1 - 2 av 2