Cristin-prosjekt-ID: 379976
Sist endret: 30. september 2014, 12:50

Cristin-prosjekt-ID: 379976
Sist endret: 30. september 2014, 12:50
Prosjekt

Øye, hånd & pust: sondring i formsøking og kommunikasjon med bruker (møbelfag som mikroarkitektur)

prosjektleder

Theodor Barth
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 28. mai 2012 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Øye, hånd & pust: sondring i formsøking og kommunikasjon med bruker (møbelfag som mikroarkitektur)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil gi resultater som gir en plattform for utviklingen av: a) en undervisningsmetodikk og
b) kompendium materiale til undervisningen [begge beregnet på BA3/MA1 møbelfag], publikasjoner [for eksempel Form Akademisk og Journal for Artistic Research], synliggjøring i form av en utstilling ved KHiO. Forskningsprosjektet er en integrert del av utviklingen av en faglig plattform for undervisning og forskning ved møbeldesign, i designavdelingen. Temaet for forskningsprosjektet er 3D oppfattelse ved design og bruk av møbler. Dette vil vi studere ved 1) å kartlegge og analysere tidlige faser i designprosessen basert på 4 eksempelstudier i Sigurd Strøms arbeid; 2) å gjennomføre en undersøkelse med eksperimentelle brukersituasjoner [beregnet for senere pedagogisk bruk som inngang til forskning i egen praksis, med nytteverdi for lærere og studenter]. Studien tar for seg interaksjonsaspekter som faller utenfor ergonomien, og som er vesentlig for å oppfatte form. Vi mener at ved å bringe en del av møbelfagets tause forutsetninger inn i samtalefeltet, så vil det frigjøres et overskudd som åpner for interessen i møbelfaget blant nye brukergrupper (jf. siste avsnitt under pkt. 2).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Theodor Barth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Sigurd Strøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2