Cristin-prosjekt-ID: 380086
Sist endret: 7. november 2013, 09:32

Cristin-prosjekt-ID: 380086
Sist endret: 7. november 2013, 09:32
Prosjekt

Fjernsyn i digitale omgivelser

prosjektleder

Roeland Puijk
ved Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for TV-utdanninger – TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2004 Slutt: 1. august 2008

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fjernsyn i digitale omgivelser

Sammendrag

Formelt samarbeid: Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet 'Fjernsyn i digitale omgivelser' er et paraplyprosjekt som knytter sammen ulike delprosjekter som hver for seg tar utgangspunkt i hovedmålet for prosjektet: å analysere konsekvenser av digitalisering, konvergens og nye medier for fjernsyn. Prosjektet består av både rene forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter som utprøver ulike løsninger og dokumenterer resultatene på forskjellige måter. Gjennom prosjektet ønskes det å skape en møteplass for forskere og fjernsynsfolk omkring et ytterst viktig tema for utviklingen av fjernsynet. Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsrådets strategiske høgskoleprogram

Tittel

Television in a digital environment (TiDE)

Vitenskapelig sammendrag

The aim of the research project Television in a digital environment (TiDE) is to analyse the consequences of digitalisation, convergence and new media for television. The project is an umbrella for different smaller projects, both pure research projects and more practical development projects that try out and document different cross-media concepts and formats. Through this project we want to establish a meeting place for researchers and television professionals on this important subject for the development of television. The project is funded by The Research Council of Norway

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Roeland Puijk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet

Yngvar Kjus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Jan Anders Diesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
Aktiv cristin-person

Brit Ragnhild Svoen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kari Aakerli Vik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »