Cristin-prosjekt-ID: 380113
Sist endret: 18. juni 2014, 12:52

Cristin-prosjekt-ID: 380113
Sist endret: 18. juni 2014, 12:52
Prosjekt

NATVIT. Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production

prosjektleder

Håvard Steinshamn
ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Aarhus Universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 190301

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fôring

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2012

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NATVIT. Natural sources of antioxidants - a necessity for animal health and welfare and product quality in organic livestock production

Vitenskapelig sammendrag

Main objective:

Replace synthetic antioxidants (vitamins) with natural sources in feed supplements

Sub goals:
1. Investigate northern macro algae sources: species, α-tocopherol content and anti-oxidative activity
2. Evaluate the effects of antioxidants from natural vitamin supplements on the oxidative stability of dairy cow milk and milk products
3. Evaluate the effects of antioxidants from natural vitamin supplements on the gastrointestinal microbiota and the immunology in ruminants

Tittel

NatVit - Naturlege kjelder for antioksidantar, naudsynt for husdyras helse og velferd og for produktkvalitet i økologisk husdyrproduksjon

Vitenskapelig sammendrag

Feittløyselege vitamin, slik som E vitamin, er viktige for drøvtyggjarane for å halde vedlike optimal immunfunksjon, for fertilitet og for å sikre høg kvalitet av mjølke- og kjøttprodukt. I økologisk produksjon er det viktig å finne alternativ til syntetiske vitamin, som E vitamin (tokoferol). I syntestisk E vitamin har 87,5 % av molekylene ein ikkje-naturleg konfigurasjon og er lite effektiv biologisk. Det er såleis viktig for den økologiske gardbrukaren å finne naturlege vitamin- og antoksidantkjelder som er enkle å handtere. I det omsøkte prosjektet skal ulike tang- og tareartar granskast for innhald av alfa-tokoferol og deira antioksidative aktivitet for å finne moglege nye fôrtilskot. I eit forsøk med mjølkeku, skal effekten av tilskot av tangmjøl og naturleg E vitamin på innhald av alfa-tokoferol i mjølka og den oksidative stabiliteten hos fersk mjølk og rømme granskast. I eit anna forsøk skal effekten av dei same forsøksfaktorane, tilskot av tangmjøl og naturleg E vitamin, på immunologi og bakteriefloraen i mage og tarm hos sau og lamma deira testast.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Håvard Steinshamn

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Divisjon for matproduksjon og samfunn ved Norsk institutt for bioøkonomi
Aktiv cristin-person

Céline Rebours

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Divisjon for bioteknologi og plantehelse ved Norsk institutt for bioøkonomi

Hans J. Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Søren K. Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Aarhus Universitet

Erling Thuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Seaweed as a supplement to ruminants winter diet – lessons learned.

Steinshamn, Håvard; Novoa-Garrido, Margarita. 2015, Seagriculture, 4th International Seaweed Conference. NIBIOVitenskapelig foredrag

Effects of supplementing mid-lactation dairy cows with seaweed and vitamin E on plasma and milk α-tocopherol and antibody response to immunization.

Kidane, Alemayehu ; Nesheim, Ingvild Luteberget; Larsen, Hans J.; Thuen, Erling; Jensen, Søren Krogh; Steinshamn, Håvard. 2015, Journal of Agricultural Science. NIBIO, AU, NMBUVitenskapelig artikkel

Immunological effects of feeding macroalgae and various vitamin E supplements in Norwegian white sheep-ewes and their offspring.

Novoa-Garrido, Margarita; Aanensen, Lise; Lind, Vibeke; Larsen, Hans Jørgen; Jensen, Søren Krogh; Govasmark, Espen; Steinshamn, Håvard. 2014, Livestock Science. NIBIO, AU, NMBUVitenskapelig artikkel

Preliminary results on the tocopherols content in Northern Norwegian macroalgae.

Rebours, Celine; Jensen, Søren Krogh; Steinshamn, Håvard. 2012, 8th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology and 1st International Conference on Coastal Biotechnology. NIBIO, NMBUPoster

Treng kyr i midtlaktasjon ekstra tilskot av E-vitamin?

Steinshamn, Håvard; Luteberget, Ingvild Steinnes; Larsen, Hans Jørgen S.; Jensen, Søren Krogh; Thuen, Erling. 2013, Husdyrforsøksmøtet 2013. NIBIO, AU, NMBUVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »