Cristin-prosjekt-ID: 380832
Sist endret: 21. april 2015, 12:19

Cristin-prosjekt-ID: 380832
Sist endret: 21. april 2015, 12:19
Prosjekt

Rom for profesjonalitet - en studie om utforming av profesjonelt selv hos lærerstudenter ved en statlig høgskole

prosjektleder

Gro Espedal
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Lærerprofesjonalitet • Profesjonell utvikling • Allmennlærerutdanning • Lærerstudent • Profesjonell identitet

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2010 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rom for profesjonalitet - en studie om utforming av profesjonelt selv hos lærerstudenter ved en statlig høgskole

Populærvitenskapelig sammendrag

Dersom læreryrket er en profesjon, så blir en viktig oppgave i lærerutdanningen å utdanne lærere som kan utøve yrket med en eller annen form for profesjonalitet. Men – hvordan produseres egentlig profesjonalitet i lærerutdanningen? Og hva består denne profesjonaliteten av?

I min studie søker jeg innsikt i utforming av lærerstudenters profesjonelle "selv" innenfor et konkret utdanningsrom. Åtte lærerstudenter følges gjennom tre år av lærerutdanningen, fra 2010 til 2012. Målet er å få innsikt i hvordan studentenes profesjonelle selv blir konstruert gjennom lærerutdanningen, og på den måten også kunne si noe om hva for profesjonalitet som muliggjøres innenfor den aktuelle institusjonen. Det som kan skje vil henge sammen med den logikken som virker i det aktuelle rommet. En del praksiser og væremåter oppleves som ”normale” og ut fra det som oppleves som normalt vil individene danne eller regulere seg selv.

Jeg ser på hvordan ulike diskurser sammen danner en logikk for utforming av det profesjonelle selvet i utdanningsrommet, og jeg forsøker å få innsikt i hva for profesjonalitet som muliggjøres.

Vitenskapelig sammendrag

Forsking på lærerens profesjonelle identitet har siden midten av 90-tallet utviklet seg til å bli et eget og voksende forskningsområde, og det er stor enighet om lærerutdanningens betydning for den profesjonelle identiteten. I min studie søker jeg innsikt i utforming av lærerstudenters profesjonelle "selv" innenfor et konkret utdanningsrom. Åtte lærerstudenter følges gjennom tre år av lærerutdanningen, fra 2010 til 2012.

Målet med studien er å få innsikt i hvordan studentenes profesjonelle selv blir konstruert gjennom lærerutdanningen, og på den måten også kunne si noe om hva for profesjonalitet som muliggjøres innenfor den aktuelle institusjonen. Det som kan skje vil henge sammen med den logikken som virker i det aktuelle rommet. En del praksiser og væremåter oppleves som ”normale” og ut fra det som oppleves som normalt vil individene danne eller regulere seg selv.

Basert på hovedsakelig teoriene til Foucault ser jeg hvordan ulike diskurser (dominerende diskurser og motdiskurser) sammen danner en logikk for utforming av det profesjonelle selvet i utdanningsrommet, og jeg forsøker å få innsikt i hva for profesjonalitet som muliggjøres.

Metode

Diskursanalytisk tilnærming

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gro Espedal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 1 av 1