Cristin-prosjekt-ID: 381355
Sist endret: 19. november 2013 10:41

Cristin-prosjekt-ID: 381355
Sist endret: 19. november 2013 10:41
Prosjekt

NELLINK : Nettverk for livslang læring i Numedal og Kongsberg

prosjektleder

Kari Fagerjord
ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Bibliotekutvikling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2000 Slutt: 1. januar 2003

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

NELLINK : Nettverk for livslang læring i Numedal og Kongsberg

Sammendrag

The aim of the project is to establish a library network with public libraries, high school- and college libraries in the area. The purpose is to give better library and information services to part-time students in the area.

Vitenskapelig sammendrag

NELLINK er et samarbeidsprosjekt mellom 3 folkebibliotek, 4 videregående skolers bibliotek og 1 høgskolebibliotek. Målet med prosjektet er et sektorovergripende samarbeid, på tvers av forvaltningsgrenser, i tråd med St. meld. 22 (1999-00) om det "saumlause bibliotek", der brukeren skal slippe å tenke på hva slags bibliotek hun henvender seg til. Gjennom prosjektet skal bibliotekene i regionen styrkes slik at de kan opprettholde rollen som fysisk sosial og kulturell møteplass og som informasjonssentre. Gjennom prosjektet skal det utvikles løsninger slik at bibliotekene kan yte tjenester i forbindelse med livslang læring og kompetansereformen.Prosjektet er støttet av Statens bibliotektilsyn.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kari Fagerjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

Frøydis Løken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Skjæret Stenhammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

Mohammad Rambod

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Buskerud fylke

Bror von Krogh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Buskerud fylke
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Nellink - Et sømløst bibliotekprosjekt.

Fagerjord, Kari. 2002, Synopsis. USNFagartikkel

Det sømløse bibliotek - samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer.

Fagerjord, Kari; Krogh, Bror von. 2003, Bibliotekforum. USNFagartikkel
1 - 3 av 3