Cristin-prosjekt-ID: 381390
Sist endret: 19. september 2012 09:12

Cristin-prosjekt-ID: 381390
Sist endret: 19. september 2012 09:12
Prosjekt

Sambibliotek Drammen

prosjektleder

Dag Østern
ved Drammen kommune

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Drammen kommune
 • Ledelsen, Universitetet i Sørøst-Norge ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Emneord

Bibliotekutvikling

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2005 Slutt: 31. desember 2007

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sambibliotek Drammen

Vitenskapelig sammendrag

Papirbredden Drammen kunnskapspark skal etableres sentralt i Drammen. Et bibliotek/læringssenter skal være en sentral del av kunnskapsparken. Papirbredden vil bli etablert i nær tilknytning til Union scene og kulturhaller med mange og ulike aktiviteter. Prosjektet "Sambibliotek Drammen" er et sektorovergripende samarbeid, på tvers av forvaltningsgrenser, og vil i praksis realisere visjonen om det "sømløse bibliotek" (St.meld. 22 (1999-2000) der brukeren skal slippe å tenke på hva slags bibliotek hun henvender seg til. Prosjektet tar for seg følgende problemstillinger: 1. Sambibliotekets rolle som formidler og læringsarena 2. Utvikling av nettbaserte tjenester innen kunnskap og kultur. Sømløse bibliotektjenester i et sømløst bibliotek. Samkjøring av biblioteksystemene Bibliofil og BIBSYS 3. Samarbeid og organisasjonsutvikling 4. Fylkesbibliotekes rolle i sambiblioteket Støtte fra ABM-utvikling 2005-2007 kr 1,58 mill og fra Fylkesmannen i Buskerud (2006) 300.000.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Østern

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Drammen kommune

Kari Fagerjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Skjæret Stenhammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Bibliotekseksjon ved Universitetet i Sørøst-Norge

Sølvi Tellefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drammen kommune

Monica Nævra

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Drammen kommune
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sambiblioteket i Drammen : Drammensbiblioteket 2005-2007 : Sluttrapport.

Hillestad, Lena; Norvoll, Berit; Nævra, Monica; Østern, Dag; Fagerjord , Kari; Minken, Trond. 2008, DRAMMEN, USN, BUSKERUDRapport
1 - 1 av 1