Cristin2.8.4 Prosjekter

PLUGGED IN (Providing Likeable and Understandable Guidelines using GRADE in the EMR with Directly link to INdividual patient data )
 • prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet
  • Avd Indremedisin (INNLANDET)
  • prosjektleder
   • Vandvik, Per Olav
    Tilknyttet: prosjektlederfor Avd Indremedisin (INNLANDET) prosjektlederfor Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET)
 • FinansieringskildeProsjektkode
  Egen institusjon(ingen)
  Norges forskningsråd(ingen)
  Sykehuset Innlandet HF(ingen)
 • 2011-03-15
 • 2016-12-31
 • Avsluttet

.

 • prosjektleder
  • Vandvik, Per Olav
   Tilknyttet: prosjektlederfor Avd Indremedisin (INNLANDET) prosjektlederfor Sykehuset Innlandet HF (INNLANDET)
 • prosjektdeltakere
PLUGGED IN (Providing Likeable and Understandable Guidelines using GRADE in the EMR with Directly link to INdividual patient data )
Prosjektet har ingen kategorier eller emneord.
2 Tilknyttede prosjekter

25 tilknyttede publikasjoner og resultater
Vitenskapelig artikkel (4)
,
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review (2)
,
Fagartikkel (1)
,
Vitenskapelig foredrag (10)
,
Faglig foredrag (1)
,
Populærvitenskapelig foredrag (1)
,
Poster (3)
,
Digitale læremidler (1)
,
Programvare (2)


Vitenskapelig artikkel (4)

2014

2013

2012


Vitenskapelig oversiktsartikkel/review (2)

2014


Fagartikkel (1)

2012


Vitenskapelig foredrag (10)

2013

2012


Faglig foredrag (1)

2014


Populærvitenskapelig foredrag (1)

2012


Poster (3)

2013

2012


Digitale læremidler (1)

2013


Programvare (2)

2012