Cristin-prosjekt-ID: 385355
Sist endret: 6. desember 2014 22:57

Cristin-prosjekt-ID: 385355
Sist endret: 6. desember 2014 22:57
Prosjekt

Det lokale, 1814 og Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

prosjektleder

Jens Johan Hyvik
ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen i Volda
 • Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
 • Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Moderne historie (etter 1800)

Tidsramme

Avsluttet
Start: 14. september 2012 Slutt: 1. august 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det lokale, 1814 og Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Vitenskapelig sammendrag

Hovudpublikasjonen frå prosjektet er antologien Med påhalden penn? 1814 sett frå Nordvestlandet og Telemark som vart lansert i juni 2014. 

Det overordna målet for prosjektet er å vurdere i kva grad og på kva måte det lokale og det nasjonale greip inn i kvarandre både når det gjeld politiske idear og politiske handlingar i tilknyting til dei rikspolitiske hendingane i 1814 og utforminga og responsen på grunnlova. Prosjektet skal gje ei brei forståing av prosessane i 1814 slik dei arta seg på lokalt og regionalt nivå i dei noverande fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Telemark. Karakteren til desse politiske prosessane vil også danne grunnlag for ein komparativ analyse av den politiske kulturen som kjenneteikna dei aktuelle regionane.

Prosjektet er eit samarbeid mellom historiemiljøa ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Telemark. Antologien Med påhalden penn? innheld artiklar frå dei tolv prosjektdeltakarane og ei innleiing av redaktørane. I samband med prosjektet vil også fleire av deltakarene ha foredrag og innlegg på seminar.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jens Johan Hyvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nils Ivar Agøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Oddmund Løkensgard Hoel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Oddbjørn Magne Melle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen i Volda

Jan Anders Timberlid

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Vala til riksforsamlinga 1814 i Sogn og haugianarane i Luster.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2014, Årbok for Sogn. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

1814: Val til riksforsamlinga og "uordener" i Kroken.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2014, JSA : Jostedal skule- og bygdeavis. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

1814 - det mirakuløse året i Lavik prestegjeld.

Hoel, Oddmund Løkensgard; Timberlid, Jan Anders. 2014, Årbok Høyanger. HVLPopulærvitenskapelig artikkel

Luster i 1814.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2014, Laurdagsføredraget. HVLPopulærvitenskapelig foredrag

1814 sett frå Nordre Bergenhus.

Hoel, Oddmund Løkensgard. 2014, Førelesing for Senioruniversitetet i Førde. HVLFaglig foredrag
1 - 5 av 39 | Neste | Siste »