Cristin-prosjekt-ID: 385499
Sist endret: 15. januar 2015 09:12

Cristin-prosjekt-ID: 385499
Sist endret: 15. januar 2015 09:12
Prosjekt

Utstillingsprosjektet "Hvem kom først? publikum spør - arkeologene svarer.

prosjektleder

Ingrid Sommerseth
ved Seksjon for kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag ved UiT Norges arktiske universitet

Finansiering

 • Egen institusjon
  Prosjektkode: A49142

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2012 Slutt: 18. november 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utstillingsprosjektet "Hvem kom først? publikum spør - arkeologene svarer.

Vitenskapelig sammendrag

Spørsmålet “hvem var først- samer eller nordmenn?” er dagsaktuell i media og i samfunnsdebatten og har vært det siden 1800-tallet. Fortsatt er kunnskapen om samisk kultur mangelfull, og det stilles spørsmål ved rettighetene samene har som urfolk, og om hvem som var først? Samisk historie har vært underkommunisert i nasjonale historiske fremstillinger og Tromsø Museum ønsker å bidra i debatten med et nyskapende formidlingsprosjekt basert på forskning om etniske gruppers tilstedeværelse i nord.

Utstyr

Arkeologiske gjenstander utstilt i montre samt tekst, bilder og illustrasjoner på 19 bannere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Sommerseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Seksjon for kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Inger Storli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Seksjon for kulturvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 2 av 2