Cristin-prosjekt-ID: 397727
Sist endret: 9. desember 2014 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 397727
Sist endret: 9. desember 2014 13:42
Prosjekt

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP)

prosjektleder

Kjell Bratbergsengen
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi • Medisinsk teknologi • Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Sosiologi

Tidsramme

Avsluttet
Start: 27. september 2012 Slutt: 31. desember 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP)

Vitenskapelig sammendrag

Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP) er et tverrfaglig forskningsmiljø ved NTNU der det utføres forskning vedrørende utvikling, bruk og nytte av elektroniske pasientjournalsystemer og pasientjournalopplysninger.NSEP driver forskning og formidling om hvordan personorienterte helsedokumentasjonssystemer (elektroniske pasientjournaler - EPJ) skal utformes, realiseres og brukes. Bedre elektroniske pasientjournaler skal gi grunnlag for mer helhetlige helsetjenester, medisinsk og helserelatert forskning, fag- og organisasjonsutvikling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjell Bratbergsengen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Line Maria Haugen Melby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Gunnar Klein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arild Faxvaag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Pieter Jelle Toussaint

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Ny infrastruktur for samfunnet: NTNUs forskningssatsing på brukersentrert helse- og velferds-IKT.

Bratbergsengen, Kjell; Nytrø, Øystein. 2012, HelsIt 2012. NTNUVitenskapelig foredrag

A presentation of the Norwegian Research Centre for Electronic Patient Records.

Gilstad, Heidi. 2012, Women`s Network of Health Informatics. NTNUPopulærvitenskapelig foredrag
1 - 2 av 2