Cristin-prosjekt-ID: 398224
Sist endret: 9. april 2014 13:42

Cristin-prosjekt-ID: 398224
Sist endret: 9. april 2014 13:42
Prosjekt

Spor etter Ibsen i en moderne norsk bildebok for barn - Don Fridtjof (2010)

prosjektleder

Hilde Dybvik
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Litteraturvitenskapelige fag

Emneord

Henrik Ibsen • Bildebokforskning • Barn

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. oktober 2012 Slutt: 1. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spor etter Ibsen i en moderne norsk bildebok for barn - Don Fridtjof (2010)

Vitenskapelig sammendrag

Terje Vigen i tekst og bilde. Boka følger versemålet til Ibsens Terje Vigen. I tillegg er det en rekke referanser til Terje Vigen og Ibsen i ikonoteksten (tekst og bilde).

Metode

Bildebokanalyse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Dybvik

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1