Cristin-prosjekt-ID: 398294
Sist endret: 11. september 2014 00:54

Cristin-prosjekt-ID: 398294
Sist endret: 11. september 2014 00:54
Prosjekt

Primary health care - 10 years after the introduction of the GP Scheme

prosjektleder

Ursula-Georgine Småland Goth
ved Fakultetsadministrasjonen ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Health literacy • Migrasjonshelse • Fastlegeordning • Helsetjenesteforskning • Legevakt

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Internt prosjekt
 • Faglig utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Telefon
95965969
Sted
Ursula Småland Goth

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2012 Slutt: 31. januar 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Primary health care - 10 years after the introduction of the GP Scheme

Vitenskapelig sammendrag

Utilization of services is an important indicator to estimate access to healthcare. In Norway, the General Practitioner (GP) Scheme was established in 2001 to enforce a stable doctor-patient relationship. Satisfaction with the system is generally high. However, people often choose an easier to access but inferior solution - emergency wards (EW) for routine care. By comparing utilization patterns for the EW accessibility can be visualized within the GP Scheme within the country and various groups in the population. The aim of this paper is to describe the utilization pattern both within the major immigrant groups in Oslo and the populations in urban and remote areas

Metode

By using merged register data, we analyzed the choice of the emergency ward as an alternative care provider in Oslo for the major immigrant groups and Norway for the Norwegian born population, both living in remote and urban areas.
Based on a complete register (Norway) valid for the year 2006,2007, 2009 and 2010 we analyzed 26,091,907 consultations by estimating the probability of choosing the emergency ward for the Norwegian-born population as well as for the14-largest immigrant groups.

Milestones:
Vinter/Spring 2013: analysis of data, discussion with reviewers/coworkers, draft of the article.
Autumn 2013: submission of the article

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultetsadministrasjonen ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Hugo Lewi Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Allmenne fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Bjørgulf Claussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Utilization of Norway's emergency wards: The second 5 years after the introduction of the patient list system.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Hammer, Hugo Lewi; Claussen, Bjørgulf. 2014, International Journal of Environmental Research and Public Health. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Use of Primary Care Emergency Services in Norway: Impact of Birth Country and Duration of Residence.

Goth, Ursula-Georgine Småland; Godager, Geir. 2012, Nordic Journal of Health Economics. OSLOMET, UIO, AHUS, OUSVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3