Cristin-prosjekt-ID: 398695
Sist endret: 24. januar 2019 15:02
Cristin-prosjekt-ID: 398695
Sist endret: 24. januar 2019 15:02
Prosjekt

Mestringskatten - hjelp til barn med angst

prosjektleder

Simon-Peter Neumer
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • Egen institusjon

 • Norges forskningsråd

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi • Klinisk psykologi

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2008 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mestringskatten - hjelp til barn med angst

Vitenskapelig sammendrag

Formål
Formålet med studien «Effectiveness of group and individual treatment of childhood anxiety disorders in ordinary community clinics» er å evaluere et behandlingsprogram for barn henvist til BUP med separasjonsangst, sosial angst og generaliserte angstlidelser.
 
Hvorfor dette er viktig?
Angst er den vanligste psykiske lidelsen blant barn. Ofte oppstår problemet i barndommen og dersom barna ikke får behandling, kan det vedvare. Barn med angst kan bekymre seg for sosiale situasjoner og få det vanskelig på skolen og med venner; de kan for eksempel være redde for å stille spørsmål, lese høyt i klassen eller snakke med andre barn. Noen er redde for å være borte fra foreldrene og engster seg for hva som da kan skje med dem eller seg selv.  Angst gir ofte konsentrasjons- og prestasjonsvansker. Barna kan også få fysiske symptomer.
 
RBUP vil bidra til at effektive metoder for behandling av barn med angst tas i bruk i klinisk praksis. Det er viktig å evaluere effekten av psykoterapi for denne gruppen barn. Studien kan gi ny kunnskap om hvor effektiv behandlingen er i klinisk praksis og hvilke faktorer som påvirker behandlingsresultatet. 

Forskningsmetode
Barna i prosjektet får tilbud om hjelp med kognitiv atferdsterapi i programmet Mestringskatten (Coping Cat), et strukturert behandlingsprogram for barn og ungdom med angst. Programmet brukes i mange land som standardbehandling for angstlidelser og ble opprinnelig utviklet av den amerikanske psykologen Philip C. Kendall. I Mestringskatten inngår 12 behandlingstimer med barnet samt 2 foreldretimer.

Forskningsprosjektet introduserer også nye rutiner og utredningsmetoder i klinikk. Utredningsmetodene skal gi hjelp til å finne de som kan ha nytte av behandlingen. Barna må henvises til BUP på vanlig måte. Tilbud om å bli med i forskningsstudien gis ved Grorud BUP, Jessheim BUP, Bærum BUP, Skien BUP og Porsgrunn BUP og gjelder barn mellom 7 og 13 år.

I løpet av prosjektperioden har 39 fagpersoner i Helseregion Øst og Sør fått opplæring og veiledning i terapi og utredninger. 284 barn og deres foreldre er blitt utredet, og av disse har 165 barn fått behandling i programmet. Parallelt med forskningsprosjektet har arbeidsgruppen ved RBUP Øst og Sør gitt opplæring til om lag 200 terapeuter fra hele landet. Mestringskatten er derfor nå tilgjengelig i mange barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge.
 
Resultater
Forskningsprosjektet vil bidra til å forbedre og videreutvikle angstbehandling av barn og unge og at forskningsbaserte  utrednings- og behandlingsmetoder anvendes i klinikkene. 

Praktisk betydning og forskningsmessige implikasjoner

I tillegg til forskningsprosjektet har arbeidsgruppen ved RBUP Øst og Sør publisert behandlingsprogrammet, og gitt opplæring til om lag 200 terapeuter fra hele landet. Mestringskatten er derfor nå tilgjengelig i mange barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge. Oppfølgingsprosjekter har som mål å videreutvikle denne angstbehandlingen, samt å bidra til at forskningsbaserte utrednings- og behandlingsmetoder anvendes i klinikkene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Simon-Peter Neumer

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Anne Kari Dersyd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Marianne Villabø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Martina Kaja Gere

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
Inaktiv cristin-person

Svenn Torgersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom.

Neumer, Simon-Peter; Villabø, Marianne Aalberg; Martinsen, Kristin Dagmar. 2014, Gyldendal Akademisk. UIT, UIO, RBUPFaglig kapittel

Hva predikerer frafall fra terapi?

Villabø, Marianne Aalberg. 2014, Schizofrenidagene. RBUPPoster

Factor structure and psychometric properties of the Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) with a sample of anxious children.

Neumer, Simon-Peter; Richter, Jörg; Villabø, Marianne Aalberg. 2014, EABCT. UIT, RBUPPoster

The role of comorbidity in long-term outcome of CBT for anxiety disorders in children.

Villabø, Marianne Aalberg; Czajkowski, Nikolai Olavi. 2014, EABCT 44th Annual Congress. UIO, RBUPVitenskapelig foredrag

Two-year naturalistic follow-up of children treated for anxiety disorders.

Villabø, Marianne Aalberg; Czajkowski, Nikolai Olavi. 2014, EABCT 44th Annual Congress. UIO, RBUPVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 20 | Neste | Siste »